© Melissa 'Sasi' Chambers - Princess Feather Snow

© Melissa 'Sasi' Chambers

© Melissa 'Sasi' Chambers - Women on the Verge

© Melissa 'Sasi' Chambers - Juan and Wanda

© Melissa 'Sasi' Chambers

© Melissa 'Sasi' Chambers - Embracing Art

© Melissa 'Sasi' Chambers

© Melissa 'Sasi' Chambers

© Melissa 'Sasi' Chambers

© Melissa 'Sasi' Chambers - Portrait of Donna Pendley

© Melissa 'Sasi' Chambers